חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי הסעת נוסעים באוטובוסים בש"ת דב הוז
מספר הודעה:
67
תאריך פרסום:
17/04/2016
תאריך סיום פרסום:
17/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-30.06.2018
שם ספק/לקוח:
המוביל ז'ק יולזרי רמלה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר