חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת לאספקת חומרי ניקיון, כלי ניקיון ומוצרי נייר עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
66
תאריך פרסום:
17/05/2017
תאריך סיום פרסום:
17/05/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.12.2017-31.05.2018
שם ספק/לקוח:
1. סנו פרופשיונל בע"מ; 2. כל מתכת מדן בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר