חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת ציוד רפואי עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
66
תאריך פרסום:
14/04/2016
תאריך סיום פרסום:
14/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
13.10.2016-12.10.2018
שם ספק/לקוח:
רז רוקחות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר