חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי תאום וניהול פרויקט הטמעת מערכת HBS בטרמינל 3 בנתב"ג
מספר הודעה:
65
תאריך פרסום:
14/04/2016
תאריך סיום פרסום:
14/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.05.2016-30.04.2017
שם ספק/לקוח:
זיו - אב הנדסה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר