חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי יעוץ פנסיוני עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
64
תאריך פרסום:
14/04/2016
תאריך סיום פרסום:
14/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
אהוד נחתומי - יעוץ פנסיוני ופננסי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר