חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותים שונים ממשרדי רואי החשבון עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
62
תאריך פרסום:
14/04/2016
תאריך סיום פרסום:
14/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום סיום החוזה הנוכחי ועד 30.06.2016
שם ספק/לקוח:
1. חסדאי שטרנברג, רו"ח; 2. ליאון אורליצקי ושות רואי חשבון; 3. ע. בן דוד ושות רואי חשבון; 4. בן שמואל רואי חשבון; 5. נטלר, סדובסקי, אברהם, זנדברג ושות' רואי חשבון
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר