חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביצוע סקרי שביעות רצון בנתב"ג
מספר הודעה:
59
תאריך פרסום:
12/04/2016
תאריך סיום פרסום:
12/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2017-31.12.2018
שם ספק/לקוח:
Airports Council International - ACI
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר