חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביצוע בקרה וליווי כלכלי עבור רש"ת
מספר הודעה:
57
תאריך פרסום:
12/04/2016
תאריך סיום פרסום:
12/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
20.01.2017-19.01.2018
שם ספק/לקוח:
ג'יגה כלכלה וניהול בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר