חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי בקרת גבולות במעברי הגבול הבינלאומיים באתרי רש"ת
מספר הודעה:
56
תאריך פרסום:
12/04/2016
תאריך סיום פרסום:
12/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי
שם ספק/לקוח:
רשות האוכלוסין-משרד הפנים
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר