חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי בטיחות בתעבורה עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
55
תאריך פרסום:
27/04/2017
תאריך סיום פרסום:
27/04/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.05.2017-30.06.2017
שם ספק/לקוח:
קבוצת רמת בטיחות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר