חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הסכם מסגרת לביצוע עבודות סלילה וגידור באתרי רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
55
תאריך פרסום:
12/04/2016
תאריך סיום פרסום:
12/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.11.2016-31.10.2018
שם ספק/לקוח:
1. מצליח זאבי תשתיות פיתוח ויזמות בע"מ; 2. נ.ס.ח חלבי בע"מ; 3. דרך עפר בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר