חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה מסגרת לאספקת דלקים, שמנים וציוד נלווה, אחזקת תחנות דלק ומתן שירותי שטיפה עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
54
תאריך פרסום:
12/04/2016
תאריך סיום פרסום:
12/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.11.2016-31.10.2018
שם ספק/לקוח:
דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר