חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ייעוץ אקוסטיקה סביבתית עבור רש"ת
מספר הודעה:
50
תאריך פרסום:
06/04/2017
תאריך סיום פרסום:
06/04/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
13.05.2017-12.05.2020
שם ספק/לקוח:
אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר