חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אספקת מידע תקשורתי עבור רש"ת
מספר הודעה:
49
תאריך פרסום:
05/04/2017
תאריך סיום פרסום:
05/04/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.09.2017-31.08.2019
שם ספק/לקוח:
יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר