חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי טיפול בפסולת נייר מסווגת, רגילה, איסוף קרטונים ומדיה מגנטית
מספר הודעה:
49
תאריך פרסום:
04/04/2016
תאריך סיום פרסום:
04/04/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
עד ליום 09.11.2016 ולכל תקופה נוספת ככל שיאריכה החשכ"ל
שם ספק/לקוח:
ק.מ.מ. מפעלי מחזור בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר