חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי בקרה הנדסית וכלכלית לפרויקט ש"ת רמון, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
47
תאריך פרסום:
30/03/2016
תאריך סיום פרסום:
30/03/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום מתן השירותים בפועל ועד לתום תקופת ההתקשרות
שם ספק/לקוח:
י.ת.ב בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר