חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי סריקה ומנהלה בש"ת אילת ועובדה
מספר הודעה:
46
תאריך פרסום:
22/03/2016
תאריך סיום פרסום:
22/03/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.11.2016-31.10.2017
שם ספק/לקוח:
חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר