חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי תיאום, תכנון ופיקוח על עבודות סלילה, גידור ותשתיות באתרי רש"ת
מספר הודעה:
42
תאריך פרסום:
22/03/2017
תאריך סיום פרסום:
22/03/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.06.2017-30.05.2019
שם ספק/לקוח:
1. יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ; 2. י.א עמית הנדסה בע"מ; 3. במפ הנדסה בע"מ; 4. רול הנדסת דרכים ותחבורה (1986) בע"מ; 5. א.ג אבן דרך בע"מ; 6. ברן ישראל בע"מ; 7. ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר