חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי יעוץ בקרת תהליכי עבודה והבטחת איכות עבור רש"ת
מספר הודעה:
41
תאריך פרסום:
19/03/2017
תאריך סיום פרסום:
19/03/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
27.08.2017-26.08.2019
שם ספק/לקוח:
טיוב יועצי מערכות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר