חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי רופא אמון עבור רש"ת
מספר הודעה:
40
תאריך פרסום:
19/03/2017
תאריך סיום פרסום:
19/03/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
30.08.2017-29.08.2019
שם ספק/לקוח:
ד"ר קובי אליהו
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר