חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת מוצרי צילום ומולטימדיה, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
40
תאריך פרסום:
03/03/2016
תאריך סיום פרסום:
03/03/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
בהתאם למכרז החשכ"ל
שם ספק/לקוח:
מי שיזכה/ יזכו במכרז החשכ"ל
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר