חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקה למערכות תכנון לוח טיסות
מספר הודעה:
39
תאריך פרסום:
14/03/2017
תאריך סיום פרסום:
14/03/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תקופת החוזה הקיים
שם ספק/לקוח:
Prolog Development Center
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר