חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת שירותי תחזוקה למערכות מאמן מכ"מ ומאמן סוכה, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
39
תאריך פרסום:
02/03/2016
תאריך סיום פרסום:
02/03/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
15.07.2016-14.07.2018
שם ספק/לקוח:
UFA INC, ארה"ב
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר