חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה לרכישת אוטובוסים תעופתיים
מספר הודעה:
38
תאריך פרסום:
14/03/2017
תאריך סיום פרסום:
14/03/2018
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
COBUS INDUSTRIES/גרמניה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר