חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אספקה ואחזקה למערכת לימוד יחידני "ברקת"
מספר הודעה:
35
תאריך פרסום:
28/02/2016
תאריך סיום פרסום:
28/02/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-30.06.2017
שם ספק/לקוח:
בריטניקה מערכות ידע בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר