חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי הסעות בשטח האווירי ותחזוקת האוטובוסים התעופתיים בנתב"ג, עבור רש"ת
מספר הודעה:
33
תאריך פרסום:
06/03/2017
תאריך סיום פרסום:
06/03/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
עד 31.12.2017
שם ספק/לקוח:
החברה המאוחדת לתיירות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר