חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות בחוזה למתן שירותי הדרכה לפיקוח טיסה במאמן פיקוח טיסה בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
32
תאריך פרסום:
18/02/2016
תאריך סיום פרסום:
18/02/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום חתימת החוזה ל- 3 שנים + אופציה לרשות להארכת ההתקשרות בתקופה/ות נוספות של עד 24 חודשים
שם ספק/לקוח:
שירגל-כנפיים מכללה לתעופה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר