חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות עם רשות האוכלוסין לרכישת שירותי ביקורת גבולות, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
30
תאריך פרסום:
05/03/2017
תאריך סיום פרסום:
05/03/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
רשות האוכלוסין - משרד הפנים
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר