חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ייעוץ פנסיוני ופיננסי לעובדי רש"ת
מספר הודעה:
29
תאריך פרסום:
17/02/2016
תאריך סיום פרסום:
17/02/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מקבלת ההחלטה ועד לתום תקופת החוזה כולל אופציות
שם ספק/לקוח:
אהוד נחתומי - יעוץ פנסיוני ופננסי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר