חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי בדיקות למערכת מחשוב, עבור רש"ת
מספר הודעה:
28
תאריך פרסום:
27/02/2017
תאריך סיום פרסום:
27/02/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2018-31.12.2020
שם ספק/לקוח:
קוולי - טסט בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר