חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת ארוחות צהריים בימי חול לעובדי הרשות במרחב אילת
מספר הודעה:
28
תאריך פרסום:
16/02/2016
תאריך סיום פרסום:
16/02/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-31.12.2017
שם ספק/לקוח:
ג'קניס בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר