חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי תקשורת סלולרית ושירותים נלווים לעובדי רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
25
תאריך פרסום:
16/02/2016
תאריך סיום פרסום:
16/02/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.03.2016-31.08.2016
שם ספק/לקוח:
פלאפון תקשורת בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר