חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לקבלת רישיון בזכויות יוצרים בשכבת קדסטר עם מפ"י עבור רש"ת
מספר הודעה:
24
תאריך פרסום:
26/02/2017
תאריך סיום פרסום:
26/02/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
14.07.2017-13.07.2019
שם ספק/לקוח:
המרכז למיפוי בישראל
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר