חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לשכירת מבנה להצבת חיישנים של מערכת תמונה אווירית במרחב אילת, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
223
תאריך פרסום:
26/12/2016
תאריך סיום פרסום:
26/12/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
27.06.2017-26.06.2020
שם ספק/לקוח:
מועצה האזורית חבל אילות
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר