חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת לרכישת חלקי חילוף מתח עליון לתחמ"ש מתוצרת חברת ABB
מספר הודעה:
219
תאריך פרסום:
25/12/2016
תאריך סיום פרסום:
25/12/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תהא לתקופה בת 3 שנים ואופציה להארכה בעד 24 חודשים נוספים
שם ספק/לקוח:
ABB Technologies Ltd
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר