חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקת שטחי גינון במסוף נהר הירדן
מספר הודעה:
215
תאריך פרסום:
18/12/2016
תאריך סיום פרסום:
18/12/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
לתקופת החוזה שעד 01.08.2018 וככל שיוארך
שם ספק/לקוח:
מזרחי יוסף גינון והדברות
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר