חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי פיקוח לאחזקת צנרת דלק סילוני ומערכת ניטור דליפות בנתב"ג
מספר הודעה:
215
תאריך פרסום:
31/12/2015
תאריך סיום פרסום:
31/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-30.06.2018
שם ספק/לקוח:
אילוז ניסים עבודות פיקוח ואחזקה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר