חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה מסגרת לאספקת כפפות עבודה ואטמי אוזניים עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
214
תאריך פרסום:
31/12/2015
תאריך סיום פרסום:
31/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
08.02.2016-07.02.2018
שם ספק/לקוח:
עמוס גזית בע"מ; מגן אופטיק בע"מ; רותם בטיחות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר