חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי הודעות זימונית
מספר הודעה:
213
תאריך פרסום:
28/12/2015
תאריך סיום פרסום:
28/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
ביפר תקשורת ישראל בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר