חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת מערכת קולות מצוקה לטיפול במטרדי ציפורים, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
211
תאריך פרסום:
28/12/2015
תאריך סיום פרסום:
28/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום חתימת החוזה לאספקה מיידית של 4 מערכות ואופציה במהלך שנתיים לרכש של עוד 2 מערכות
שם ספק/לקוח:
Scarecrow Bio-Acoustic Systems Ltd בריטניה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר