חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותים לפעילות מול AOC וביצוע תפקידים מיוחדים עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
20
תאריך פרסום:
14/02/2017
תאריך סיום פרסום:
14/02/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
15.05.2017-14.05.2019
שם ספק/לקוח:
אבי יניב יעוץ, ניהול ותיאום קשרי תעופה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר