חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביטוח אחריות נושאי משרה עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
20
תאריך פרסום:
08/02/2016
תאריך סיום פרסום:
08/02/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-30.06.2017
שם ספק/לקוח:
איילון חברה לביטוח בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר