חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לרכישת והתקנת ממיינת שלישית ושדרוג ממיינת קיימת במערכת מיון הכבודה בטרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
209
תאריך פרסום:
13/12/2016
תאריך סיום פרסום:
13/12/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי
שם ספק/לקוח:
BEUMER GROUP FRANKFURT GMBH
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר