חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אירוח למערכות מידע (DRP) עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
209
תאריך פרסום:
23/12/2015
תאריך סיום פרסום:
23/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום חתימת החוזה ועד 02.10.2016
שם ספק/לקוח:
אינטרנט בינת בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר