חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
שדרוג מערכת מיון כבודה בטרמינל 1 בנתב"ג ונתן שירותי תמיכה ואספקת חלקי חילוף, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
208
תאריך פרסום:
13/12/2016
תאריך סיום פרסום:
13/12/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים + אופציה לרשות להארכה בשתי תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת
שם ספק/לקוח:
BEUMER GROUP FRANKFURT GMBH
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר