חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לרישוי ואחזקת מערכת תמחיר, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
206
תאריך פרסום:
07/12/2016
תאריך סיום פרסום:
07/12/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.02.2017-31.01.2019
שם ספק/לקוח:
מ.י.ה. מחשבים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר