חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקה כוללת למעליות ודרגנוע ברש"ת
מספר הודעה:
206
תאריך פרסום:
20/12/2015
תאריך סיום פרסום:
20/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.02.2016-31.01.2017
שם ספק/לקוח:
טיסנקרופ מעליות ישראל, שותפות מוגבלת
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר