חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי צופים למטאורולוגיה לתעופה עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
203
תאריך פרסום:
06/12/2016
תאריך סיום פרסום:
06/12/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.02.2018-31.01.2020
שם ספק/לקוח:
ניהול משאבי סביבה (אנווירומנג'ר) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר