חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביטוח לרכבי רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
202
תאריך פרסום:
05/12/2016
תאריך סיום פרסום:
05/12/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.04.2017-31.03.2018
שם ספק/לקוח:
הראל חברה לביטוח בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר