חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
רכישת רישיון למתן שירותי מחקר טכנולוגי ועסקי
מספר הודעה:
201
תאריך פרסום:
29/11/2016
תאריך סיום פרסום:
29/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2017-30.06.2019
שם ספק/לקוח:
גרטנר ישראל אדוויזורי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר